DOMAČE / DOMESTIC

vino pridelujemo iz lokalih sort, na način, ki so ga poznali naši predniki, ki smo ga dopolnili z našim znanjem

our wines are a fusion of local grape varieties, our ancestors' techniques and our own knowledge

EKOLOŠKO / ECOLOGICALLY

pridelava grozdja in vina temelji na okolju in človeku prijazen način

grape and wine production is based on an environmentally friendly method

CELOVIT / COMPLETE

celovit pristop v skladno celoto od zemlje do vina

a comprehensive approach resulting in a product nurtured from soil to wine

IDEOLOŠKO / IDEOLOGICAL

naša vinska zgodba odraža naše vrednote in prepričanja

our wine story reflects our values and beliefs


DECI

Planina 11, 5270 Ajdovščina

info@deci.si

+386 41 233 007 [Rok]

+386 31 207 077 [Neva]

Degustacija po predhodnem dogovoru.